AH050_Easter Warrior_2011_photo_by_Michal_Czanderle6.png

Horácká galerie
v Novém Městě na Moravě
Horácké muzeum

Strašidla podle zkušenosti a tradice
18. 6.–18. 9. 2022

hluboká voda,
nejhlubší les

vernisáž výstavy  17.6. v 17hodin

Rudolf Adámek, Mikoláš Aleš, Vilém Amort, Vladimír Boudník Bratrstvo, Marie Butula Cichá, Alén Diviš, Tomáš Hlavenka Anna Hulačová, Václav Jirásek, Josef Jíra, Jan Konůpek Lukáš Kudrna, Josef Lada, Josef Loukota, Lucie Lučanská Eva Maceková, Karel Němec, Jaroslav Panuška, Max Pirner Alois   Podloucký, Jindřich  Příhoda, Tomáš  Ruller

Hanuš Schwaiger, Miloš Šejn, Jaroslav Špillar, Otakar Štáfl
Anna Tesařová, Richard Teschner, Jakub Orel Tomáš
Josef Váchal, Veronika Vlková, Jan Vytiska
Markéta Wagnerová, Antonie Zichová
Jan Zrzavý

Českomoravská krabatina svou lesnatostí, členitostí i drsným podnebím, a také sporým decentralizovaným osídlením skýtala v rámci českého a moravského území ideální podmínky pro život starých pověr a představ o světě. Lidé tu uvykli tvrdé práci v lese a na kamenitých polích, vydobytý chléb tu byl tvrdý a zimy dlouhé. Dodnes si oblast zachovala něco ze svého starého rázu.

DSC_1194.jpg
 
 
1652168373393.png

V každé vsi se ústně tradovaly příběhy, jejichž aktéři, pokud vyvázli živí, mohli po celý svůj život odpřisáhnout svou hrůzostrašnou zkušenost, jakou učinili během setkání se záhadnými a nebezpečnými bytostmi místních lesů a luk: divoženkami, světýlky, ohnivým mužem, hastrmanem nebo hejkalem.


Ještě v 60. letech čerpal jiříkovický řídící učitel Josef Vališ, amatérský etnograf, z vyprávění pamětníků příběhy, které se odehrály konkrétním lidem. Ještě tehdy byl vodník považován za reálně žijící bytost: „Jistotnej příběh, jistá pravda, no dřív tady ty bytosti bejvaly, lidi se s nima potkávali.“


Skupinová výstava HLUBOKÁ VODA, NEJHLUBŠÍ LES - strašidla podle zkušenosti a tradice  se pokouší nahlédnout fenomén lesních a vodních duchů v českém umění 19. a 20. století, navíc v dialogu s díly současných českých umělců. V rámci výstavy se lehce dotýkáme odrazu těchto témat také v divadle, filmu, hudbě či literatuře.


V trojici kurátorů - Alice Hradilová (z Horáckého muzea), Jakub Orel Tomáš (z Horácké galerie v Novém Městě na Moravě) a Martin Jiroušek (ostravský hororolog na volné noze) - jsme se rozhodli naším projektem oživit Nové Město na Moravě na celé léto 2022. Jedná se o celý soubor výstav, který na tři měsíce zaplní výstavní sály v krajské galerii i městském muzeu. Navzdory mnoha nejmenovaným komerčním projektům, devalvujícím dětskou a obecně lidskou fantazii, se tým kurátorů rozhodl v tématu strašidel zajít na hlubinu. Cílem není daný fenomén zmapovat komplexně, spíše prezentovat vybrané přístupy již nežijících autorů ve srovnání se současným pojetím.

 

Výstava má šest oddílů, pětici z nich naleznete v prostorách
Horácké galerie, jednu expozici
v prostorách Horáckého muzea.

Výstava představuje dialog dřevorytce a novoměstského rodáka Karla Němce, na jehož známý cyklus dřevorytů odkazujeme v podtitulu naší výstavy, a jeho spolužáka, svéhlavého dřevorytce a mystika Josefa Váchala. Setkají se tu pouze dvě jejich díla z dvacátých let minulého století - originály Němcova grafického cyklu Strašidla a originál autorské knihy Ďáblova zahrádka aneb přírodopis strašidel.

1. Bestiáře Karla Němce a Josefa Váchala
 

2. Výskyt vodníka v českém umění

Druhý oddíl výstavy sleduje hojný výskyt vodníka ve vodách českého výtvarného umění a jeho dobové i významové proměny. Zastoupena je celá řada autorů od konce 19. století po současnost. Srovnání děl řady autorů velkého časového úseku nám umožní nahlédnout pod pokličku některým kulturním klišé a zeleného mužíčka zastihnout v pravé podobě.

 

3. Zátoka smrti, vodník v knižní kultuře

Část s vodníky je doplněna o knižní úlovky sběratele Martina Jirouška mapujícího vodníka také v knižní kultuře. Z klenotů české bibliofilie představí například knihu Vodník od Josefa Haise Týneckého ilustrovanou Otokarem Štáflem, knihu O Hastrmanovi od Joženy Schweigerové ilustrovanou Hanušem Schweigerem, nebo kolekci různých vydání Kytice od Karla Jaromíra Erbena.

 
 

4. Hejkal čili divý muž

V dalším oddíle sledujeme výskyt hejkala čili divého muže v lesích současného výtvarného umění. V prostorách Malé galerie máte možnost vidět převážně díla mladých autorů: Marie Butuly Ciché, Tomáše Hlavenky, Anny Hulačové, Hany Macekové, Anny Tesařové, Jana Vytisky, Veroniky Vlkové, Markéty Wagnerové, Antonie Zichové. Zmíněné expozice významově propojuje jedinečná kresba Hejkala od Karla Němce a také fotografie od Václava Jiráska a skupiny Bratrstvo.

 

5. Utopencovo delirium, hrůzostrašný filmový plakát

Arkáda Horácké galerie nabízí expozici hrůzostrašných filmových plakátů sběratele a kurátora Martina Jirouška.

6. Miláčkové, dílo Aloise Boháče

Ve výstavní síni Horáckého muzea představujeme opomenutého volyňského malíře a výtvarného solitéra, autora celé plejády lesních a vodních bytostí, Aloise Boháče.

 

Bytosti, které by dřevorytec a mystik Josef Váchal ve svém bestiáři Ďáblova zahrádka, ústředním objektu naší výstavy, zahrnul pod kategorii přirozená strašidla aneb zjevové přírodní povahy, evokují téma týkající se lidové tradice. Tato tradice přenášela odvěkou zkušenost a schopnost skupiny usedlíků v daném prostředí vůbec přežít. Vyjadřovala obavy a naděje prostých lidí, kteří bojovali o živobytí v drsném přírodním prostředí.
Hranice lesa znamenala podobné co hladina vody, její překročení znamenalo překročení tabu. Vnoření se do lesa se podobá vnoření se do vody, mění se rytmus dechu i tep srdce, proměňuje se způsob pohybu, proměňuje se pozornost. Dnes si již nedokážeme představit les jako jeden ze živlů ani obavy, které vzbuzovalo jeho tajemství.

Vodník a hejkal - tito záhadní bratříčci – napůl lidé, napůl zvířata, ožívají a vymírají spolu s ústní tradicí. K novému životu se probouzí vlivem autorů národního obrození konce 19. století, kteří se k lidové slovesnosti obracejí jako k novému zdroji umělecké insprace. Vlastnosti přírodních duchů se díky umělcům fixují do podob konkrétního literárního, hudebního, divadelního, či obrazového tvaru.
 

Tito zelení mužové, ač nabývají mnoha podob, jsou především vládcové dvou živlů: vody a lesa. Jejich výskyt je bytostně spjatý s lidskou činností a přítomností v krajině. Jsou patrony řemesel spojených se živlem, jsou tajuplnými pomocníky, kouzelníky vládnoucími přírodním silám, mají moudrost přírodních živlů. mají však i druhou, děsivou tvář, mohou člověka přivést do záhuby.
 

Téma přírodních duchů a jejich výskytu úzce souvisí s ekologickou krizí, s nezadržitelným mizením přírodního prostředí. V období tíživých událostí posledních let nám toto téma vyvstalo před očima asi podobně, jako vidina děsivého vodníka v některém z početných rybníků kolem Nového Města v nelehkých časech koncem předminulého století. Strašidelné zjevy se obvykle vynořují v dobách nejistoty, útlaku, nemocí a válek. Třeba jsou právě toto prostředníci, s jejichž pomocí mohou lidé znovu najít jednotu s přírodou a uzavřít s ní příměří.

AH050_Easter Warrior_2011_photo_by_Michal_Czanderle1.png
 

Doprovodný a edukační program

hejkal_sgrafito2.png

Durkheimdolls – magic rock theater
17. 6. 2022, 17h vernisáž
Hejkal točí čochtany


Každý má svého vodníka
23. 6.–16. 9. 2022, Edukační program pro MŠ, ZŠ a SŠ
Výstava nás zavede – kam jinam – než do hlubokých vod a nejhlubších lesů. Hlavně těch v oblasti Vysočiny. Ponoříme se do světa nejrůznějších zvláštních bytostí, prozkoumáme jejich podobu, vlastnosti, a také
pověsti a příběhy, které se o nich vyprávěly a možná ještě vyprávějí. Zkusíme do této sbírky legend přispět nějakou novou „šeptandou“.
A do Místního katalogu zvláštních bytostí svými osobními strašidly
či démony, ať už těmi, co se nám zjevují v lese, na skládce nebo v duši.
Krajina je dnes jiná. Proto vedle přírodnin bude i odpad naším hlavním materiálem k tvorbě.


komentované prohlídky výstavy s kurátory
22. 6. 2022, 31. 8. 2022, 14. 9. 2022 vždy v 17h

Pojď do lesa
procházka s Alicí Hradilovou po zvláštních úkazech v lese Ochoza,
15. 7. 2022, sraz v 17 h na parkovišti u přírodního koupaliště za NMNM.
Procházka potrvá cca dvě hodiny. Vstup volný.


příměstský tábor Horácké galerie
a Horáckého muzea
18.–22. 7. 2022, každý den 8–16h

ARTkino
2. 8. 2022, 21h Kytice
9. 8. 2022, 21h Hastrman
16. 8. 2022, 2030h Rusalka
30. 8. 2022, 2030h Konec vodníků v Čechách


Vodník, hejkal a jiní
minikonference s odborníky
16. 9. 2022


bazmek entertainment: VODNIK OPEN
17. 9. 2022, 14–17h
Návštěvy vodníků v Čechách. Tektonika společenských a klimatických změn dovedla k pokusům o adaptaci také některé vodníky. I pod hladinou je leccos jinak než v dobách, kdy mlynářům zastavovali kola. Aby přežili, hledají nové způsoby života na hranách měst. Domluvili jsme se s některými místními vodníky, že svolí ke krátké lidské návštěvě. Koncept, dramaturgie, scénografie: Eva Lietavová, Anna Prstková, Jakub Růžička; performeři: Ladislav Čumba, Lucie Hrochová, Adam Kratochvíl, Juraj Mitro, Adam Páník, Vojtěch Vávra; produkce: Barbora Gajdošová